Hướng dẫn trở domain về hosting đơn giản dễ thao tác. Bạn đã có cho mình 1 Domain và 1 Hosting nhưng bạn không biết trỏ Domain về Hosting của mình như thế nào.